Banner Minimer
Aktuelt

Saker i 2009

  Kategori: Aktuelt | Les mer...

les mer på nbbl.no Kategori: Aktuelt | Les mer...

Nytt lovforslag om sikring mot tap av felleskostnader i borettslag
Utvalget har vært ledet av Kristin Bjella, og det var hun som sto for overrekkelsen til Statsråden. - Borettslagsmodellen er en trygg og god eiermodell som har gitt mange folk mulighet ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...

Hvordan ønsker vi å bo i framtida?
Framtidens boligbehov har NBBLs Framtidsprosjekt jobbet med siden forrige Landsmøte. Prosjektet har fokusert spesielt på ungdom og eldres ønsker for framtidens boliger.  ...

Kategori: Aktuelt | Les mer...