Banner Minimer
Aktuelt
YIT Halden:  For sikkerhets skyld!

 

YIT AS gjør det litt tryggere å bo i en HABO-leilighet. Selskapet er din naturlige samarbeidspartner innen elektro og sikkerhet.
 
Å kunne føle seg trygg og sikker i sitt eget hjem, er en ”menneskerettighet”. YIT  bidrar både med kontroller av det elektriske anlegget, samt de sikkerhetssystemer som er ønskelig.
 
Formell avtale
I 2004 formaliserte partene en avtale. De er med andre ord godt kjent med hverandre. Et velfungerende samarbeid, bekrefter YIT-selskapets avdelingssjef Reidar Jørgensen.
- Vi har gjennom dette fått god innsikt i bygningsmassen til HABO. Det er en god forutsetning for å kunne gjøre en best mulig jobb for beboerne, sier han.
YIT  Halden har hatt en rekke oppdrag for boligbyggelaget mange år innen den tid, helt siden tjenesten lå under det lokale E-verket.
 
 
Serviceavtaler
Internkontroll av el-anlegget bør gjennomføres årlig, eller minimum hvert annet år. På steder hvor det er store variasjoner i effektforbruket, er det særlig viktig at det gjennomføres årlige kontroller av tavler og fordelinger.
Eieren av et el-anlegg er ansvarlig for at anlegget til enhver tid er i orden.
Gjennom serviceavtaler sørger YIT for jevnlige sjekk av det elektriske anlegget i borettslaget, både visuelt og ved å måle tavlene for å sjekke varmegang, jordingsfeil etc. Ved behov, benyttes også termofotografering for å avdekke mulige feil. Samarbeidspartneren tar seg også av nødvendig dokumentasjon.
YIT  sørger således for at huseierens forpliktelser overfor det offentlige i forhold til internkontroller overholdes. Gjennomført internkontroll kan også gi redusert forsikringspremie.

 
Brannvarsling og nødlys
YIT leverer komplette brannvarslingsanlegg for større og mindre bygninger. Anleggene kan også leveres fullt integrert med byggets øvrige tekniske installasjoner. Spesielt i disse dager, med hyppig bruk av levende lys i hjemmene, kan uhellet fort være ute. Da kan et velfungerende brannvarslingsanlegg være avgjørende for omfanget. Og i ytterste konsekvens redde liv. YIT leverer også komplette nødlyssystemer for sikker evakuering av bygg. – Som totale leverandør av bygginstallasjoner kan vi integrere nødlyssystemene med byggets øvrige installasjoner og styringssystemer for økt sikkerhet, for eksempel gjennom bruk av EIB-styringsteknologi, sier avdelingssjefen.
 
Sikkerhetssystemer
YIT kan også sørge for å gjøre borettslaget tryggere gjennom skreddersydde sikkerhetssystemer. Sammen med det enkelte borettslag, finner de den optimale løsningen.
- Vi leverer alle typer sikkerhetsløsninger, fra frittstående adgangskontroll-, alarm-, ITV- og Foto/ID-systemer til fullt integrerte multimedialøsninger, forteller Reidar Jørgensen.

| | Tips en venn: Epost