Banner Minimer
Aktuelt
Mye spennende lokalhistorie

skjult bak Haldens gatenavn

Teatergata, Ole Dahls gate, Karl Johans gate, Marcus Thranes gate...
De fleste av oss reflekterer ikke over byens gatenavn.
Men bak navnene ligger det som regel en interessant historie.

 


Gatenavnene speiler på mange vis Haldens historie. Her finner vi mennesker som har risset tidlige hendelser i runer, og her er virksomheter som for lengst har forsvunnet.
”Gatenavnene røper byens sjel, dens drømmer og dens virkelighet. De forteller også om respekt og beundring for de menn og kvinner som har bidratt til byens vekst, utvikling og anseelse”. Slik konkluderer Frank Kiel Jacobsen i sin bok ”Gatenavn i Halden”.
Blant navnene finner vi kronede personer, adelsmenn, stattholdere, statsråder, lensherrer, forfattere, prester etc. Mennesker som for de fleste av oss er ukjente eller glemt.
Det er imidlertid ikke bare lokale helter som har fått en gate oppkalt etter seg. I Halden har både Olof Palme, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen og Otto Svedrup fått sine gater oppkalt etter seg. Derimot er det svært langt mellom gater oppkalt etter kvinner. En trøst får være at Halden slett ikke er alene om denne skjeve kjønnsfordelingen på gateskilt!
Fra det eldste Halden, er det tre gatenavn som er kjent: Klefgaden, Kierkegaden og Store Langgade.
Etter brannen i 1667 måtte byen nær sagt bygges opp på nytt, det førte til byens første gateregulering. Regjeringen ga innbyggerne tillatelse til å bygge på sine gamle tomter, men betingelsen var at gatene skulle løpe fra vannet rett opp mot festningen. Dette for at de kunne kontrolleres av kanonene på Fredriksten.
 
Historien bak navnene
Her er en kort sveip innom noen av byens gatenavn, og historien bak disse:
Skippergata: Sør i Halden bodde mest sjøfolk og fiskere, deriblant en rekke skippere. Derav navnet. I midten av 1870-årene hadde byen 133 skuter med en samlet besetning på 1200 mann, som nesten alle hørte hjemme i Fredrikshald. Bare hovedstaden Kristiania hadde større handelsfartøyer på den tiden.
Skipperne tilhørte for øvrig den øvre sjiktet av den økonomiske klasse.
Knardalsbakken/Knardalveien: Henspeiler til Knardal gård, som i gamle dager var en betydelig eiendom. Dette var en av Haldens eldste gårder.
Moriangata: Oppkalt etter Henrik Morian. Denne Morian fikk det kongelige privilegium å lede det norske Postverket i 20 år i 1647. Halden spilte nemlig en viktig rolle ved opprettelsen av Det Norske Postverk ved at stiftelsesmøtet ble lagt hit.
Adelgata: Navnet kommer etter adelsmennene Thomas de Blixenskiold og Peder de Mossencrone. Førstnevnte hørte til en av byens mest fremtredende familier og var en rik og ansett sagbrukseier. Mossencrone kom fra København, og kom til store rikdommer gjennom sitt ekteskap med Anna Maria Blixenskiold.
Teatergata: Oppkalt etter Fredrikshald Teater, bygget som sto ferdig i 1838.
Oscars gate: Både Oscar 1. og Oscar 2. besøkte Fredrikshald, og har derfor fått sitt navn foreviget med et navnskilt.
Niels Stubs gate: Ett av de store navnene i Halden. En mann med betydelig makt og innflytelse på sin tid. Stub flyttet til Fredrikshald i 1681, der han overtok sinm hustru Mette Mengs store eiendommer og drev trelast og sagbruk.
Karl Johans gate: Unionskongen Karl Johan rakk flere ganger ut en hjelpende hånd til den hardt prøvede byen ved foten av Fredriksten, og han var på besøk flere ganger etter fredsslutningen med svenskene.
Marcus Thranes gate: Thrane kom til Fredrikshald i 1849 for å danne en arbeiderforening. Han mente blant annet at arbeiderne hadde et berettiget krav på å få dele makten med de øvrige samfunnsklasser. Han sådde et frø som senere vokste seg til arbeiderbevegelsens frigjøring.
Ole Dahls gate: Ole Dahl var sønn av en gårdbruker i Sør-Odal. Som 18-åring kom han inn som elev ved underoffiserskolen ved Fredriksten. Han flyttet senere til Tistedal, der han gjorde det godt som kjøpmann. Senere startet han skofabrikk sammen med Johannes Carlsson fra Dalsland. Ole Dahl satt også i en rekke styrer og nemnder, og var blant annet med på å stifte Haldens Privatbank og Fredrikshalds Huseierforening.
BRA-veien: Står for Berg, Rokke og Asak. Veien startet som et fremtidsrettet prosjekt som skulle bringe de tre soknene sammen.
Ninni Roll Ankers vei: Den senere svært kjente forfatterinnen var bare 18 år gammel da hun kom til Rød herregård, som hustru til den rike godseieren Peder M. Anker.
 
Morsom historietime
Slik kan vi fortsette, fra kvartal til kvartal, gjennom ulike epoker av Haldens utvikling. Vi kan trygt anbefale boka ”Gatenavn i Halden”, av Frank Kiel Jacobsen, som er kilden til artikkelen. Det kan være en morsom vei inn til å utvide lokalhistoriekunnskapene! 

| | Tips en venn: Epost