Banner Minimer
Aktuelt
Ny rentebunn i Husbanken
Rentebetingelsene viser en betydelig nedgang fra januar til februar. Lån med 3 og 5 års rentebinding går mest ned, og nivået ligger betydelig under gjeldende flytende rente. Låntakere som ønsker det rentenivået som blir gjeldende i februar 2012, må bestemme seg innen 24. januar 2012.


NBBL har i løpet av høsten 2011 holdt boligbyggelagene løpende orientert om det svært lave fastrentenivået i Husbanken. Rentebetingelsene endres hver måned og nå foreligger nye rentetall for februar 2012, som viser en betydelig nedgang fra januar til februar.

Vi kan notere oss at renten på lån med 3 års binding, for første gang har gått under 2 prosent. Også for lån med hhv 10 og 20 års rente­binding går nivået litt ned, og man kan nå få lån med 20 års bindingstid med en rente på under 3 prosent.

Det er rentebetingelsene på statsobligasjoner i desember 2011 som danner grunnlag for fast­settelsen av rentene i Husbanken for februar 2012.

Tabellen nedenfor viser rentenivået for faste renter i henholdsvis januar og februar, basert på kvartalsvise terminer. Bindingstid 3 år  5 år 10 år 20 år
 Januar  2,182 2,447 2,967 3,065
 Februar  1,780 2,182 2,869 2,967

Hvordan rentene vil utvikle seg framover henger ikke minst nært sammen med de økonomiske urolighetene i EU, noe som for tiden gjør utsiktene svært usikre. Norske statsobligasjonsrenter gikk mye ned i første del av desember, for deretter å gå noe opp igjen. Det er derfor slett ikke umulig at fastrentenivåene for februar kan representere noe av et bunnivå, men dette vil selvsagt ikke NBBL spå noe som helst om.

Rentenivået for flytende rente i Husbanken vil også gå noe ned framover; fra hhv. noe under 2,6 prosent i januar/februar til litt under 2,5 prosent i mars/april 2012.

Etter NBBLs vurdering tilbyr Husbanken for tiden meget gunstige fastrentetilbud, februar 2012 representerer i så henseende et nytt bunnivå. Husbankens renter ligger betydelig under tilsvarende tilbud i det private kreditt­markedet.

For å få det rentenivået som blir gjeldende i februar 2012, må låntakerne bestemme seg innen 24. januar 2012. Nærmere om Husbankens rentetilbud finnes: http://www.husbanken.no/rente

Ønsker man å følge med og danne seg et bilde av hvilken retning rentene beveger seg framover, foretar Norges Bank løpende noteringer av rentenivået på statsobligasjoner:

http://www.norges-bank.no/no/prisstabilitet/rentestatistikk/statsobligasjoner-rente-daglige-noteringer/

NBBL begrenser sitt arbeid om disse problemstillingene til informasjon. Vi gir ikke råd om hva låntakerne skal gjøre. Siden rentesituasjonen for tiden er såpass spesiell som den er, bør imidlertid boligbyggelagene vurdere å videreformidle informasjon til sine forvaltede borettslag med lån i Husbanken. Det nye rentetilbudet gir enkelte lag som i dag har flytende rente i Husbanken, en svært god mulighet til å få en lav og forutsigbar rente i lang tid framover.
| | Tips en venn: Epost