Banner Minimer
Aktuelt

HABO har fått dispensasjon fra reguleringsplanene for å senke en kolle på sitt område på Brekkerød 2.

Artikkelen er gjengitt med tillatelse i fra Halden Arbeiderblad.


Dermed er det klart for at boligbyggelaget kan komme videre med sine planer om  å utvikle området langs veien opp til brekkerødtoppen med i alt 20 boliger, fordelt på eneboliger og tomannsboliger. For å kunne utnytte området er det nødvendig å senke en kolle i området, og siden kommunen har ansett dette for å være i strid med bestemmelsene om terrenginngrep i reguleringsplanen har man vært avhengig av en dispensasjon. Den fikk man i planutvalget onsdag. Rådmannen mente at inngrepet ikke strider vesentlig mot intensjonen i reguleringsplanen og at vilkårene for øvrig for å innvilge dispensasjon er innfridd. Dette sluttet planutvalget seg til, og vedtok å gi dispensasjon. Det skjedde gjennom et enstemmig vedtak, uten noen forutgående debatt.
| | Tips en venn: Epost