Banner Minimer
Aktuelt

NVE har den siste uka hatt 2 gravemaskiner i full drift, med lange arbeidsdager. Fyllingsfoten ned mot bekken, som er et 5 meter bredt platå på kote 2,5 meter, er etablert. Her er også vekstlaget, som skal ligge på toppen av fyllingen, delvis blitt lagt tilbake.

For sprengsteinsfyllingen videre ( i fra fyllingsfoten ), som skal legges i en helning på 30-32 grader, gjenstår noe arbeider. Imidlertid har NVE tro på at de i løpet av tirsdag og onsdag til uka, vil være ferdige med sprengsteinsfyllingen videre opp til blokka. Da vil det sannsynligvis gjenstå å fylle det avsluttende vekstlaget på toppen. I løpet av tirsdag 01.04 eller onsdag 02.04, vil det bli avklart når det er trygt å flytte tilbake, og det vil da selvfølgelig bli gitt info om dette. Det er NGI som faginstitutt som har det siste ord her, og rent formelt skal gi klarsignal for innflytting.

| | Tips en venn: Epost