Banner Minimer
Aktuelt
Nytt lovforslag om sikring mot tap av felleskostnader i borettslag

Utvalget har vært ledet av Kristin Bjella, og det var hun som sto for overrekkelsen til Statsråden.

- Borettslagsmodellen er en trygg og god eiermodell som har gitt mange folk mulighet til å eie egen bolig. Det skal den også gjøre videre framover, sa Meltveit Kleppa ved overrekkelsen.
 
Utvalget foreslår å lovfeste minimumskrav til frivillige sikringsordninger mot tap av felleskostnader i borettslag.
 
Forenklet sagt betyr slike sikringsordninger at andelseier skal slippe å sitte med naboens gjeld dersom vedkommende ikke greier å betale for seg. I dag finnes det ingen lovregler som stiller krav til slik sikringsordninger.
 
Utvalget har også en vurdering av enkelte tiltak som er egnet til å sikre borettslagets økonomi generelt.
 


Kategori: Aktuelt
| | Tips en venn: Epost