Banner Minimer
Aktuelt

Forsikringen er blant markedets beste, både når det gjelder vilkår og service. Forsikringen gjelder både fritids-, ferie- og tjenestereise. Det er ingen egenandel som trekkes i fra ved skadeoppgjør. Reiseforsikring fra Norske Boligbyggelag er tilknyttet SOS International i København, som flere ganger har blitt kåret til verdens beste alarmsentral.

Totalkunder får 10 % ekstra rabatt på alle forsikringene. Samler du minst tre forsikringer, hvorav en forsikring er bil eller villa, blir du automatisk totalkunde hos oss.


Utdrag av vilkår

- Gjelder på alle enkeltreiser i inntil 45 dager
- Gjelder hele verden
- Avbestillingsforsikring enkeltperson kr. 30.000
- Avbestillingsforsikring familie kr. 100.000
- Reisegods en person kr. 25.000
- Flere på samme reise kr. 50.000
- Forsinket reisegods minst 4 timer, pr. person kr. 2500
 -Reisesyke og hjemtransport: Ubegrenset sum
- Reiseulykke medisinsk invaliditet, voksen kr. 250.000
- Reiseulykke død, voksen kr. 250.000
- Reiseulykke medisinsk invaliditet, barn kr. 500.000
- Reiseulykke død, barn kr. 50.000
- Evakuering familie inntil kr. 50.000
- Evakuering enslig inntil  kr. 20.000  
- Ansvar, pr. skadetilfelle kr. 6.000.000

For fullstendig oversikt, se Vilkår

Ved skade
- Meld denne umiddelbart til kunde-service på tlf. 03215, hele døgnet.
- I utlandet kontakt SOS-international på tlf. + 45 70 10 50 50.
 
All dokumentasjon vedrørende skade, som skademeldinger, kvitteringer og faktura sendes Forsikring fra Norske Boligbyggelag, Postboks 434 Skøyen, 0213 Oslo.

Forsikringstilbud
Ring 03215 eller bestill her.
 
Vi sender deg forsikringsbevis per e-post. Faktura blir sendt per post. Det er nå mye enklere å bytte selskap. Du trenger kun å akseptere det nye tilbudet per telefon eller e-mail. Vi vil ordne alt med oppsigelse i ditt nåværende selskap.

Kategori: Aktuelt
| | Tips en venn: Epost