Banner Minimer
Felles forkjøpsrett

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på listen under kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 25 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredt utover hele landet. På Halden Boligbyggelags general forsamling den 29.05.2013, ble det vedtatt at også HABO skulle være med i ordningen om felles forkjøpsrett.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten. 
 
 

OMT ( Ofoten Midt-Troms BBL) Kongsberg BBL Polarlys BBL
Arendal BBL Kongsvinger og Omegns BBL
Boligbyggelaget BORI Kragerø BBL RINGBO
BOiVEST Kristiansund BBL Bate BBL
Gjøvik BBL Larvik BBL Sarpsborg og Omegns BBL
Halden Boligbyggelag Mo og Omegn BBL Skien BBL
Hammerfest og Omegn BBL Mosjøen BBL Sunndal BBL
BORI avd Indre Østfold Møre og Romsdal BBL Vansjø BBL