Økonomi og forvaltning

Når du trenger en forretningsfører og forvalter

HABO er det naturlige valg når boligselskaper og andre trenger forretningsfører og bistand til en god forvaltning av sine eiendommer. Med vår brede erfraring og kompetanse kan vi levere et totaltilbud til alle typer boligselskaper. HABO utvikler også tjenester i tråd med kundens behov og etterspørsel.

Våre konsulenter har nær kontakt med alle boligselskaper som er kunde i HABO, styrene har også en fast konsulent som sin kontaktperson. Gjennom denne kontakten vil styret motta råd og veiledning i driften av boligselskapet, og konsulenten har detaljkunnskap om ditt lag.

Våre tjenester innen forvaltning og forretningsførsel er regnskap, årsoppgjør, budsjett, innkreving av felleskostnader, betalingsoppfølging, lønnskjøringer, dokumentforvaltning, rådgivning med mer...

HABO er medlem av NBBL. Det vil si at ved å ha en forretningsføreravtale med oss, kan ditt borettslag bli medlem i Borettslagenes Sikringsfond, under forutsetning av at borettslaget fyller vilkårene som fondet stiller for medlemskap.

Ta kontakt!

Om ditt boligselskap ønsker tilbud på forretningsførsel fra
Halden Boligbyggelag, ta kontakt med oss på tlf. 69 21 37 77
for en uforpliktende samtale.