Det betyr at du går foran andre i konkurransen om nye eller brukte boliger. Er flere medlemmer interessert i samme bolig, går boligen til den med lengst ansiennitet. Derfor er det lurt å melde seg inn tidlig.

Som medlem av HABO vil du ha forkjøpsrett på alle boliger som er til salgs i tilknyttede borettslag.

Medlemmer som har en andel i borettslaget hvor en bolig skal selges, har best ansiennitet og vil med andre ord gå foran andre med lenger medlemskap. Deretter kommer alle andre medlemmer i HABO. 

Ved kjøp av bolig har de forkjøpsberettigede  muligheten til å benytte seg av forkjøpsretten innen forkjøpsfristen går ut. Dersom du ikke gir skriftlig melding om bruk av forkjøpsretten innen fristen, fraskriver du deg muligheten til å gjøre forkjøp på denne boligen.

Boliger som utlyses til de forkjøpsberettigede blir annonsert i Boligavisa hver torsdag, og på HABO sine nettsider. Forkjøpsfristen er oppgitt i annonsen, og skal være på minimum fem hverdager.

Du kan velge å delta i budrunden eller vente til selger har akseptert et bud fra budgiver. Velger du det siste alternativet kan du tre inn i avtalen og overta boligen for den aksepterte summen, dersom du har lenger ansiennitet enn budgiveren.  Du slipper å by over noen andre.

Forkjøpsretten kan ikke gjøres gjeldende ved overdragelser til nærstående. Med nærstående menes ektefelle, samboer, søsken, foreldre, barn eller barnebarn.

 

Det er to måter å utlyse forkjøpsretten på:

Alternativ 1 - Forhåndsavklaring av forkjøpsrett

Når boligbyggelaget har mottatt forhåndsvarsel om at en andel ønskes solgt, annonserer boligbyggelaget boligen for de forkjøpsberettigede. De som da ønsker å gjøre bruk av sin forkjøpsrett må melde fra til boligbyggelaget innen den annonserte fristen. Når boligen er solgt vil de forkjøpsberettigede, etter ansiennitet, få spørsmål om de fortsatt ønsker å benytte forkjøpsretten. De vil da få oppgitt pris og andre vilkår. Etter at det er mottatt bekreftelse på at forkjøpsretten fortsatt vil benyttes er den forkjøpsberettigede bundet. 

Skjema for forhåndsavklaring finner du her.

Alternativ 2 - Avklaring av forkjøpsrett

Når boligbyggelaget har mottatt skriftlig melding om at en andel er solgt, med opplysning om pris og andre vilkår, annonserer boligbyggelaget boligen for de forkjøpsberettigede. De som da ønsker å benytte forkjøpsretten må da melde i fra til boligbyggelaget innen den annonserte fristen. Den personen med lengst ansiennitet trer inn i den inngåtte avtalen. Den forkjøpsberettigede er bundet av sin melding om å benytte forkjøpsretten og kan ikke ta noe forbehold. 

Skal du benytte deg av forkjøpsretten må finansiering av hele kjøpesummen dokumenteres skriftlig av långiver innen meldefristen. Eventuell egenkapital må også dokumenteres skriftlig. 

Den som gjør bruk av sin forkjøpsrett må i tillegg til kjøpesum betale et gebyr for avklaring av forkjøpsretten, pr i dag kr 7.768,- jf. lov om borettslag § 4-22. 

Skjema for avklaring av forkjøpsrett finner du her.