Forkjøpsrett

Den største fordelen du har som medlem i HABO er forkjøpsretten. I et boligmarked hvor prisene løper løpsk og du må ta avgjørelser som får betydning for resten av livet ditt, er denne retten viktigere enn noen sinne.