Felles forkjøpsrett

Flere boligbyggelag tilbyr felles forkjøpsrett. Dette betyr at du med medlemskap i ett av boligbyggelagene på listen under kan bruke din opparbeidede ansiennitet også til å oppnå forkjøpsrett på boliger i de andre boligbyggelagene som omfattes av ordningen. 21 lag er med i ordningen felles forkjøpsrett, og disse er spredt utover hele landet. På Halden Boligbyggelags general forsamling den 29.05.2013, ble det vedtatt at også HABO skulle være med i ordningen om felles forkjøpsrett.

På boligbyggelagenes nettsider kan du lese mer om hvordan forkjøpsrett kan benyttes. Her vil du også finne en oversikt over boliger til salgs. Når du har funnet fram til en bolig du ønsker å kjøpe bør du ta kontakt med boligbyggelaget for å få opplysninger om hvordan du kjøper ny bolig eller benytter din forkjøpsrett.

De boligbyggelagene som er med i ordningen har avtalt at ansiennitet regnes fra 1.1.2003. Du må melde deg inn i det boligbyggelaget der du ønsker å bruke forkjøpsretten. 
 
 

Arendal BBL Kragerø BBL OMT (Ofoten Midt-Troms BBL)
BORI BBL Kristiansund BBL Polarlys BBL
Gjøvik og Omegn BBL Larvik BBL RINGBO
Halden Boligbyggelag Mo og Omegn BBL Sarpsborg og Omegns BBL
Vansjø BBL Mosjøen BBL Skien BBL
Kongsberg BBL Møre og Romsdal BBL Sunndal BBL
Kongsvinger og Omegns BBL Nordkapp BBL