Teknisk

Alle eiendommer har behov for vedlikehold. Av og til er behovet innlysende, som f.eks. når taket lekker, dører og vinduer råtner, og vann og avløpsinstallasjoner begynner å sprekke. Det er ikke godt vedlikehold. Et godt vedlikehold er planlagt vedlikehold. Ved å tegne en utvidet forretningsføreravtale med HABOs tekniske avdeling tilbys boligselskapene løpende oppfølging av bygningsmassen og planlagt periodisk vedlikehold som innarbeides i boligselskapenes langtidsbudsjetter.

Teknisk avdeling i HABO har ansatte med solid kompetanse og bred erfaring fra alle faser i en rehabiliterings- eller byggeprosess. Dette gjør at vi kan svare på alle typer spørsmål og ta på oss de fleste oppgaver av teknisk karakter. Vi har lang erfaring med å bistå og lede prosjekter som boligselskapene ønsker å gjennomføre. Alt fra små prosjekter helt opp til 50 millioner.

Vi har kompetanse innen:

  •  Utvendig og innvendig rehabilitering og vedlikehold
  •  Forsikringssaker
  •  Prosjektoppfølging og byggeledelse
  •  Takst og tilstandsrapporter
  •  Vedlikeholdsrapporter med årlig oppfølging ved inngåelse
     av BEVAR - vedlikeholdsavtale
  •  Energimerking