Overføre medlemskap

HABO følger reglene for overføring i hht vedtektenes § 2-2. Et medlemskap kan overdras til slektninger i rett opp- eller nedadstigende linje, samt til søsken. I tillegg kan medlemskapet overføres til noen som de to siste årene har hørt til samme husstand som den tidligere eieren.

Medlemskap kan kun overdras en gang.

Dersom det er utestående kontigent må den dekkes inn først. Omregistreringen er gratis.

Hva trenger vi for å foreta en overføring?

Vanlig registrering

  •  Skriftlig bekreftelse på den som gir fra seg medlemskapet. Benytt vårt skjema for overføring av andel.

Dødsbo

  •  Skifte / Uskifteattest
  •  Bekreftelse fra alle arvinger om hvem som skal overta medlemskapet.
  •  Skjema for overføring av andel

Skjema for overføring av andel hentes her.

Ta kontakt med oss om du har noen spørsmål.

Telefon 69 21 37 77 eller epost: habo@habo.no