Utmelding

Dersom du ønsker å melde deg ut av HABO må dette i følge våre vedtekter skje skriftlig. Ved utmelding går opparbeidet ansiennitet tapt og du mister dine medlemsfordeler.

Greit å vite om utmelding

  •  Medlemskap slettes ikke automatisk når du selger borettslagboligen din. Mange velger å beholde medlemskapet i tilfelle det kan komme til nytte igjen senere, samt at mange ønsker å fortsette å benytte seg av de mange medlemsfordelene selv om man ikke bor i borettslag.
  •  Dersom noen dør slettes heller ikke medlemskapet automatisk. Medlemsskapet kan overføres til andre familiemedlemmer og dermed beholde ansienniteten. Medlemskapet kan kun overføres en gang.
  •  Ved manglende betaling for mer enn 3 år strykes medlemskapet.