Riskollen

HABO sammen med Norgeshus Ø-bygg skal bygge ca 60-70 moderne boenheter på Riskollen.
Areal
45-130kvm m²
Antall enheter
70
Boligtype(r)
Leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke

Om prosjektet

HABO planlegger sammen med Norgeshus Ø-bygg å bygge 60-70 moderne boenheter på Riskollen på Hov. Her blir det leiligheter, rekkehus og eneboliger i rekke - alt fra mindre leiligheter på 45 kvadratmeter, til eneboliger i rekke på 130 kvadratmeter. 

​Byggetrinn 1 vil bestå av 2 rekkehus med 3 boliger i hver (totalt 6 enheter) og 1 firemannsbolig. Byggetrinn 2 vil bestå av 6 eneboliger i rekke. Byggetrinn 1 og 2 er nå lagt ut for salg.

Les mer på vår egen prosjektside. Her kan du også melde din interesse slik at du mottar nyhetsbrev. Du kan også huke av for hva slags type bolig du ønsker at vi skal bygge i de neste byggetrinnene.

riskollen.no

Se eneboliger på Riskollen!